DPIS
 
Webboard
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


หน่วยงานภายในกรมฯ
กองการเจ้าหน้าที่
กองตรวจความปลอดภัย
สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
สสค.ชุมพร
สสค.เชียงราย
สสค.เพชรบุรี
สสค.ภูเก็ต
สสค.ยะลา
สสค.สมุทรสงคราม
สสค.สุราษฎร์ธานี
 
หน่วยงานภายในกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว
คณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร)
คณะกรรมการประกันสังคม
คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน
คณะกรรมการอุทธรณ์
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
เวบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน ก.พ.
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการรายเดือน
แนวหน้า
ข่าวสด
ผู้จัดการ
มติชน
คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
Bangkok Post
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยโพสต์
ข่าวทีวี
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
สถานีโทรทัศน์ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9
สถานีโทรทัศน์ itv

 
                      
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

 
 

ปฎิทิน

 

 
 
 

                                                                                                                       พัฒนาเวบไซต์โดย กองการเจ้าหน้าที่

                                                                                                                        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                                                                                                           

                                                                                                   
                                                                                                                          ที่ตั้ง : กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12
                                                                                                 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
                                                                                                                          โทรศัพท์/โทรสาร 0-2246-3541
                                                                                                                     E-mail :personnel@labour.mail.go.th