เข้าสู่ระบบ

1809283
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
624
4903
9322
1765176
13217
151495
1809283

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-04 04:25

การให้กู้ยืมเงิน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดสวัสดิการประเภทการให้กู้เงิน ประกอบด้วย
1. กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวนเงินกู้
- ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับชำนาญการลงมา ประเภททั่วระดับอาวุโสลงมา ลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการ ซึ่งได้รับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ 35,000.-บาท
- จำนวนเงินกู้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 20,000.-บาท สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ หรือไม่เกิน 8,000.-บาท สำหรับพนักงานราชการ โดยต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในอัตรา 10.-บาทต่อการกู้เงิน 1,000.-บาท
- ยินยอมให้ชำระเงินกู้พร้อมเงินสมทบเป็นรายเดือนภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 เดือน นับแต่วันสิ้นเดือนที่รับเงินกู้ไป สำหรับข้าราชกาารพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำ หรือไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นเดือนที่รับเงินกู้ไปสำหรับพนักงานราชการ โดยหักจากเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนของข้าราขการนั้น

2. เงินกองบุญเซียงชุบอมรธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ ซึ่งได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ ไม่เกินเดือนละ 20,000.- บาท กู้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

3. เงินสวัสดิการชั้นผู้น้อยของ ศจ.นิคม จันทรวิทุร ต้องเป็นลูกจ้างประจำสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กู้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 3,000.- บาท โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้

 

Attachments:
Download this file (ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงิน.pdf)ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงิน.pdf[ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการประเภทการให้กู้เงิน พ.ศ. 2561]92 kB
Download this file (แบบคำขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ.pdf)แบบคำขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ.pdf[แบบคำขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ]52 kB