เข้าสู่ระบบ

1835439
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4217
4888
35478
1765176
39373
151495
1835439

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-08 21:15

Uncategorised

รองอธิบดี

Attachments:
Download this file (0002.pdf)0002.pdf[รองอธิบดี]201 kB

ขอให้ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ลำดับที่ 212-226 และตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยแรงงาน) ลำดับที่ 113-114

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จึงขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับดังกล่าวไปรายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2462770 (กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

กองการเจ้าหน้าที่เรียกรายงานตัวข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลำดับที่ 186-211 และตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยแรงงาน) ลำดับที่ 110-112 ขอให้ท่านไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการบรรจุ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. พร้อมนำเอกสารประกอบการรายงานตัว

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความต้องการ และความคาดหวังที่มีต่อการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความต้องการ และความคาดหวังที่มีต่อการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทางเว็บไซต์

v

v

(คลิก)

https://forms.gle/EYRowdmWXk8Hush89

หรือแสกนผ่าน QR Code

  

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะราย)

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะราย)

Attachments:
Download this file (00940.pdf)00940.pdf[ ]242 kB