เข้าสู่ระบบ

2606733
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1403
2569
18008
2566191
27382
112273
2606733

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-10 21:44

บุคลากรในหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  

 

 

 

          งานบริหารทั่วไป                         กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง                     กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

                                                                                                                                                                 

             นางเจริญ  บุญส่ง                                                 นางสาวนภัสวรรณ  การเจน                                               นางสาวรจนา  สามไพบูลย์

       หัวหน้างานบริหารทั่วไป                          ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง           ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

       กลุ่มงานสวัสดิการและบำเหน็จความชอบ                กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล                       กลุ่มงานวินัยและทะเบียนประวัติ

 

                                                                                                                                                      

                               

                     นางอมรรัตน์  เหมือนชาติ                                         นางสาวชุลีกร  คมรัตน์นนท์                                                 นายไชยยศ  สว่างจันทร์

             ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการ                        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                               ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัย

                   และบำเหน็จความชอบ                                                                                                                                            และทะเบียนประวัติ