เข้าสู่ระบบ

3264681
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2064
2718
4782
3232823
89306
105636
3264681

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-25 11:28

บุคลากรในหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  

 

  

          งานบริหารทั่วไป                         กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง                     กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

                                                                                                                                                                 

             นางเจริญ  บุญส่ง                                                 นางสาวนภัสวรรณ  การเจน                                               นางสาวรจนา  สามไพบูลย์

       หัวหน้างานบริหารทั่วไป                          ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง           ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

       กลุ่มงานสวัสดิการและบำเหน็จความชอบ                กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล                       กลุ่มงานวินัยและทะเบียนประวัติ

 

                                                                                                                                

                               

                     นางสาวสุดารัตน์  นิตยสุข                                                       (ว่าง)                                                      นายประสิทธิ์  แก้วเทวา

               ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการ             ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล                           ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัย

                   และบำเหน็จความชอบ                                                                                                                               และทะเบียนประวัติ