เข้าสู่ระบบ

3413498
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
140
4353
11431
3375894
140
123443
3413498

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 01:18

บทความเดือนเมษายน

บทความ เดือนเมษายน 2562

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 3247 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง ไม่ให้หรือไม่มี

2. บทความเรื่อง รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร

3. บทความเรื่อง แอบดักฟัง

4. บทความเรื่อง เวชระเบียน = ค่าทดแทน

5. บทความเรื่อง จะเอาห้างหรือนาข้าว

บทความ เดือนเมษายน 2562