เข้าสู่ระบบ

3413459
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
101
4353
11392
3375894
101
123443
3413459

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 00:57

บทความเดือนมีนาคม

บทความ เดือนมีนาคม 2562

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 2376 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง ตึกสูงหลังนี้ ปลอดภัยครับ

2. บทความเรื่อง คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง

3. บทความเรื่อง ไปไหนมาไหน ไม่ใช่ความลับ

4. บทความเรื่อง อยากศึกษาเรื่องขยะ

5. บทความเรื่อง สำคัญแค่ไหน ถึงเปิดไม่ได้

บทความ เดือนมีนาคม 2562