เข้าสู่ระบบ

3413570
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
212
4353
11503
3375894
212
123443
3413570

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 01:51

บทความเดือนกุมภาพันธ์

บทความ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 1189 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้

2. บทความเรื่อง สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้

3. บทความเรื่อง ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ

4. บทความเรื่อง ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ

5. บทความเรื่อง สร้างรั้วทับคลอง

บทความ เดือนกุมภาพันธ์ 2562