เข้าสู่ระบบ

3413411
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
53
4353
11344
3375894
53
123443
3413411

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 00:37

บทความเดือนธันวาคม

บทความเดือนธันวาคม 2563

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 9283 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ

2. บทความเรื่อง สัญญาต้องเป็นสัญญา

3. บทความเรื่อง ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย

4. บทความเรื่อง อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง

5. บทความเรื่อง วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ

บทความเดือนธันวาคม 2563