เข้าสู่ระบบ

3413595
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
237
4353
11528
3375894
237
123443
3413595

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 02:04

บทความเดือนสิงหาคม

บทความเดือนสิงหาคม 2563

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 6146 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง ชาวบ้านได้อะไร

2. บทความเรื่อง ก็ผมมีสิทธิ์

3. บทความเรื่อง โครงการดี ต้องดูได้

4. บทความเรื่อง ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก

5. บทความเรื่อง เอายังไงดี

บทความเดือนสิงหาคม 2563