เข้าสู่ระบบ

3413557
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
199
4353
11490
3375894
199
123443
3413557

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 01:48

บทความเดือนกรกฎาคม

บทความ เดือนกรกฎาคม 2563

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 5053 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง มีอะไร ผมขอหมด

2. บทความเรื่อง เปลี่ยนตัวผู้เล่น

3. บทความเรื่อง จบได้สวย

4. บทความเรื่อง ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น

5. บทความเรื่อง ไม่ยอมตามใจ

บทความ เดือนกรกฎาคม 2563