เข้าสู่ระบบ

3413494
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
136
4353
11427
3375894
136
123443
3413494

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 01:14

บทความเดือนพฤษภาคม

บทความ เดือนพฤษภาคม 2563

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 3849 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง "ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน

2. บทความเรื่อง แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้

3. บทความเรื่อง บ้านผมไม่ตรงตามแบบ

4. บทความเรื่อง คนเดียวกันหรือเปล่า

5. บทความเรื่อง ขอไปสู่คดีต่อ

บทความ เดือนพฤษภาคม 2563