เข้าสู่ระบบ

3413532
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
174
4353
11465
3375894
174
123443
3413532

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 01:35

บทความเดือนเมษายน

บทความ เดือนเมษายน 2563

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 2761 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย

2. บทความเรื่อง ทำไมสองมาตรฐาน

3. บทความเรื่อง คลินิกเถื่อนหรือเปล่า

4. บทความเรื่อง ข้อมูลคนต่างด้าว

5. บทความเรื่อง 5 ปี มีงานอะไรบ้าง

บทความ เดือนเมษายน 2563