เข้าสู่ระบบ

3413499
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
141
4353
11432
3375894
141
123443
3413499

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 01:18

บทความเดือนมีนาคม

บทความ เดือนมีนาคม 2563

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 2247 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง ใครบ้างต้องชดใช้

2. บทความเรื่อง เคยได้ แล้วไม่ได้

3. บทความเรื่อง กลัวเกิดม็อบ

4. บทความเรื่อง เสียงดังจังเลย

5. บทความเรื่อง แจ้งจริงไหม

บทความ เดือนมีนาคม 2563