เข้าสู่ระบบ

3413600
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
242
4353
11533
3375894
242
123443
3413600

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 02:06

บทความเดือนกุมภาพันธ์

บทความ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 1361 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง บ้านจะพังไหมหนอ

2. บทความเรื่อง เป็นคดีกันอยู่

3. บทความเรื่อง ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ

4. บทความเรื่อง ตาวิเศษ

5. บทความเรื่อง แบนทำไม

บทความ เดือนกุมภาพันธ์ 2563