เข้าสู่ระบบ

3413432
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
74
4353
11365
3375894
74
123443
3413432

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 00:46

บทความเดือนมกราคม

บทความ เดือนมกราคม 2563

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 321 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก

2. บทความเรื่อง ขออนุญาตหรือไม่

3. บทความเรื่อง น้องขอดูแลพี่

4. บทความเรื่อง ใครเป็นคนสั่ง

5. บทความเรื่อง ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้

บทความ เดือนมกราคม 2563