เข้าสู่ระบบ

3413477
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
119
4353
11410
3375894
119
123443
3413477

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 01:07

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพและผลการประเมิน

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ประกาศกสร. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน