เข้าสู่ระบบ

1835814
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4592
4888
35853
1765176
39748
151495
1835814

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-08 22:15

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพและผลการประเมิน

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ประกาศกสร. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน