เข้าสู่ระบบ

3413404
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
46
4353
11337
3375894
46
123443
3413404

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 00:33

บทความเดือนมกราคม

บทความเดือนมกราคม 2564

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 309 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า

2. บทความเรื่อง ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย

3. บทความเรื่อง ปลดผมจากตำแหน่งทำไม

4. บทความเรื่อง ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า

5. บทความเรื่อง ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้

บทความเดือนมกราคม 2564