เข้าสู่ระบบ

3413387
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
4353
11320
3375894
29
123443
3413387

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 00:27

บทความเดือนตุลาคม

บทความ เดือนตุลาคม 2562

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 8322 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง รองเท้าเป็นเหตุ

2. บทความเรื่อง ทำไมถึงเปลี่ยนใจ

3. บทความเรื่อง ใครแรงกว่ากัน

4. บทความเรื่อง ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย

5. บทความเรื่อง แค่อยากรู้

บทความ เดือนตุลาคม 2562