เข้าสู่ระบบ

3413473
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
115
4353
11406
3375894
115
123443
3413473

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 01:06

บทความเดือนสิงหาคม

บทความเดือนสิงหาคม 2563

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 6146 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง ชาวบ้านได้อะไร

2. บทความเรื่อง ก็ผมมีสิทธิ์

3. บทความเรื่อง โครงการดี ต้องดูได้

4. บทความเรื่อง ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก

5. บทความเรื่อง เอายังไงดี

บทความเดือนสิงหาคม 2563

บทความ เดือนสิงหาคม 2562

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 6786 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. บทความเรื่อง ขอดูคะแนนโหวตให้ออก

2. บทความเรื่อง อาหารกลางวันของหนู

3. บทความเรื่อง งานใหญ่ คุมให้ดีนะ

4. บทความเรื่อง อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ

5. บทความเรื่อง ลูกผมเรียนเก่ง

บทความ เดือนสิงหาคม 2562