เข้าสู่ระบบ

3413556
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
198
4353
11489
3375894
198
123443
3413556

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-01 01:47

ข้าราชการ

การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในการเลื่ิอนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Attachments:
Download this file (01555.pdf)01555.pdf[ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน]123 kB

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร สำหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร สำหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

Attachments:
Download this file (01554.pdf)01554.pdf[ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร สำหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔]45 kB

ประกาศ กสร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร สำหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

Attachments:
Download this file (1744.pdf)1744.pdf[ประกาศ กสร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร สำหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564]132 kB

การปรับค่าเป้าหมายและรายละเอียดตัวชี้วัดร่วม "ร้อยละของการใช้จ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน"

Attachments:
Download this file (01524.pdf)01524.pdf[การปรับค่าเป้าหมายและรายละเอียดตัวชี้วัดร่วม \"ร้อยละของการใช้จ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน\"]79 kB