เข้าสู่ระบบ

1063233
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
355
2428
13499
1036463
42251
53305
1063233

Your IP: 192.168.2.69
2019-09-21 16:07

บุคลากรในหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  

 นายประดิษฐ์  สุรชัย

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

 

          งานบริหารทั่วไป                          กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง                  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

                                                       

             นางเจริญ  บุญส่ง                                                  นางสาวพิมล  ทวิพฤกษ์สิริกุล                                                          (   ว่าง   ) 

       หัวหน้างานบริหารทั่วไป                               ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 

       กลุ่มงานสวัสดิการและบำเหน็จความชอบ            กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล                       กลุ่มงานวินัยและทะเบียนประวัติ

                                                                 

                     นางอมรรัตน์  เหมือนชาติ                                            นางสาวสิริพร  บุญเรือง                                                 นายไชยยศ  สว่างจันทร์

             ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการ                        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัย

                   และบำเหน็จความชอบ                                                                                                                                              และทะเบียนประวัติ