เข้าสู่ระบบ

871947
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1832
1598
8365
852831
32580
40862
871947

Your IP: 192.168.2.69
2019-05-24 23:54

บุคลากรในหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  

 นายประดิษฐ์  สุรชัย

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

 

          งานบริหารทั่วไป                          กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง                  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

                                                       

             นางเจริญ  บุญส่ง                                                  นางสาวพิมล  ทวิพฤกษ์สิริกุล                                                          (   ว่าง   ) 

       หัวหน้างานบริหารทั่วไป                               ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 

       กลุ่มงานสวัสดิการและบำเหน็จความชอบ            กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล                       กลุ่มงานวินัยและทะเบียนประวัติ

                                                                 

                     นางอมรรัตน์  เหมือนชาติ                                            นางสาวสิริพร  บุญเรือง                                                 นายไชยยศ  สว่างจันทร์

             ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการ                        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัย

                   และบำเหน็จความชอบ                                                                                                                                              และทะเบียนประวัติ